Sport meer dankzij veilig verkeer!

 foto MB-NW-hippisch

Waarom deze sessie?

Sporten en bewegen in de openbare ruimte is de meest laagdrempelige en snelst groeiende sportvorm. De partners van het Actieplan Buitensport krijgen steeds vaker klachten over toenemende onveiligheid voor deze sporters in het verkeer. Deze onveiligheid wordt enerzijds veroorzaakt door bezuinigingen op aanleg en onderhoud van de openbare ruimte en anderzijds door het gedrag van verkeersdeelnemers en de sporters zelf. Deze sessie heeft als doel om de verkeersveiligheid van de buitensporten op de agenda te krijgen en deelnemers aan de sessie te inspireren zich actief in te zetten voor veilig sporten en bewegen in de openbare ruimte.

 

Foto0 DSC09492

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Deze sessie is bedoeld voor beleidsmedewerkers verkeer en vervoer/verkeersveiligheid, werkzaam bij gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, verkeersveiligheidscoördinatoren van diverse overheidslagen, wegbeherende waterschappen en andere grondeigenaren en vertegenwoordigers van buitensporters, die bovengenoemd probleem kennen.

Wat gaan we doen?

1.) Korte pitch door Liesbeth Bronkhorst over het Actieplan Buitensport en de geconstateerde problemen.

2.) Lagerhuisopzet: discussie aan de hand van stellingen met voor- en tegenstanders. Lize Adriaensens van VeiligheidNL en Marleen Hovens van CROW/KpVV leiden de stellingen in en nemen u mee in de discussie.

3.) Tot slot inspiratie om zelf aan de slag te kunnen met dit thema.

 

Str24 20100727 40 oversteek naar Zuidbroekwegover N733 Oldenzaal-Enschede

Wie zijn er betrokken?

1.) Actieplan Buitensport: 6 buitensportbonden, sportkoepel NOC*NSF en NIBS (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

2.) CROW/KpVV: Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte / Kennisplatform verkeer en vervoer

3.) VeiligheidNL: Kennisinstituut gericht op het oplossen van veiligheidsproblemen

 

 Logo ruimte voor Buitensport2013 def logo VeiligheidNL-logo-RGB facebook 540x91

Activiteiten vóór 24 april

Via de websites van betrokken organisaties en social media wordt u uitgedaagd om vooraf mee te discussiëren over de stellingen.

Houd onze websites en social media in de gaten.

 

Promotiefilm Actieplan Buitensport