Gazelle

gazelle

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen en daarmee komt de verkeersveiligheid in het gedrang. Allerhande innovatieve technieken rond voertuigen worden ontwikkeld om de veiligheid van de mobilisten te verbeteren. Deze technische ontwikkelingen beperken zich niet tot het autoverkeer, maar vinden ook hun weg naar de fiets. Dit is belangrijk omdat de fiets steeds belangrijker wordt om de toenemende congestie in steden het hoofd te bieden en dus nog meer mensen zullen gaan fietsen. Met de komst van de E-bike veranderd niet alleen de doelgroep fietsers, maar komen ook nieuwe technieken beschikbaar, die eerder alleen voor auto's weggelegd leken te zijn. De fiets wordt bijvoorbeeld connected, maar de fiets wordt ook (tot op zekere hoogte) zelfsturend.
Gazelle en TU-Delft tonen een prototype van een fiets die tegenstuurt zodra de fiets uit balans dreigt te raken. Een belangrijke stap naar de fiets van de toekomst, die technologische op vergelijkbaar niveau ondersteuning biedt als de huidige personenauto's.