Manifest, DV3 en SPV: Inhoud, samenhang en discussie over deze verkeersveiligheidsinitiatieven

U had natuurlijk al meegekregen dat het Manifest verkeersveiligheid – een initiatief van ruim 30 organisaties onder aanvoering van ANWB - vorig jaar de Tweede Kamer opriep om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. En met succes: verkeersveiligheid werd opgenomen in het regeerakkoord! Ondertussen waren ook al de voorbereidingen gestart voor een op de toekomst tot 2030 toegespitste nieuwe versie van de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer (DV3) en een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). U heeft aan deze initiatieven vast en zeker een bijdrage geleverd en bent benieuwd hoe het ermee staat. In drie korte pitches wordt u op vlieghoogte gebracht van deze initiatieven. Daarna gaan we aan de hand van een aantal stellingen met een divers panel en de zaal/u in debat over een aantal prangende verkeersveiligheidsvraagstukken.

DV3 Logo    SPV   Logo DEF Verkeersveiligheidcoalitie RH