Verkeersdoden in 2017: Het CBS legt uit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft uitleg bij de uitkomsten over het aantal verkeersdoden in 2017. Die uitleg gaat allereerst over de onderzoeksmethode: Hoe komt het aantal verkeersdoden bij het CBS tot stand, en wat zijn de verschillen met de geregistreerde verkeersdoden volgens Rijkswaterstaat? Daarnaast komen de uitkomsten zelf aan bod. Hoeveel dodelijke verkeersslachtoffers zijn er in 2017 te betreuren? Wat zijn de opvallendste verschillen met 2016? De sprekers zullen ook ingaan op de wijze van vervoer, de regio van het ongeval, en verschillen naar leeftijdsgroepen, en tussen mannen en vrouwen.
Naast het onderzoek over verkeersdoden vertelt het CBS ook over de data die het bureau tot zijn beschikking heeft binnen het thema verkeersveiligheid. Welke beleidsvragen kunnen daarmee beantwoord worden, en welke mogelijkheden biedt het CBS op het gebied van data en onderzoek?