De eerste stap naar een verhoogde fietsveiligheid: verbeterde wegmarkering op snelfietsroutes

De Provincie Utrecht zet in haar Realisatieplan Fiets 2016-2020 in op de aanleg van snelfietsroutes, die woon en werkbestemmingen met een afstand tot 20 kilometer met elkaar verbinden. Tegelijkertijd wil de provincie de fietsveiligheid verbeteren. Immers, jaarlijks overlijden er 200 fietsers en zijn er 11.000 ernstig gewonde fietsers met ziekenhuisopname. Maar liefst 40% van alle ernstig verkeersgewonden raakt niet gewond door een aanrijding met een andere verkeersdeel-nemer, maar komt ten val als gevolg van een eenzijdig ongeval: een obstakel, een autowerend paaltje, overhangend groen, maar ook door slecht zicht op de weg.

Human Factor
Behalve een vergevingsgezinde aanleg van fietspaden is het aanbrengen van de nieuwe generatie wegmarkering een middel om de veiligheid voor fietsers te vergroten. Om tot wegmarkering te komen die de verkeersveiligheid verbeteren zijn nieuwe ontwerpen ontwikkeld. Het uitgangspunt bij de ontwikkelde ontwerpen, is de wijze waarop weggebruikers informatie verwerken. De Human Factor-principes zijn hierbij als meetlat gebruikt.
Het aanbrengen van wegmarkering op fietspaden is een relatief goedkope interventie, dat een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers en bovendien het comfort van fietsers aanmerkelijk kan verbeteren. Door het aanbrengen van doorgetrokken kantmarkering wordt het wegverloop van het fietspad beter zichtbaar, zeker wanneer het donker is. Door een dubbel uitgevoerde middenmarkering worden fietsers in twee richtingen beter uiteen gehouden, zo is de verwachting. De provincie Utrecht wil deze wegmarkering graag gaan toepassen op al haar snelfietsroutes en ziet dit als een goede basis voor een vernieuwde standaard voor wegmarkering op (snel)fietspaden.

Praktijkproef
Begin april wordt de nieuwe wegmarkering aangebracht op delen van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort ten behoeve van een praktijkproef, waarin het gedrag en de beleving van fietsers op delen van de snelfietsroute worden gemeten met een 0- en een 1-meting. In deze presentatie willen de sprekers u graag nader informeren over de aanleiding van dit project, de ontwerpen en de resultaten van de 0-meting.

VOORNA NVVC cr