Botsende Concessies

Een presentatie waarbij inzicht wordt gegeven hoe beleid en praktijk elkaar direct kunnen beïnvloeden met betrekking tot verkeersveiligheid. Een onderzoek naar de veiligheid van de stadstram in het vervoersgebied van Den Haag toont hoe beperkte landelijke sturing door middel van wet- regelgeving en beleidsmatige visies leidt tot een niet uniforme inpassing van de traminfrastructuur, hetgeen ongewenst is volgens Duurzaam Veilig.
Aan de hand van een blackspot analyse en interviews met trambestuurders is gezocht naar structurele oorzaken van incidenten tussen trams en zwakkere verkeersdeelnemers in het vervoersgebied van de HTM. Het niet eenduidig toepassen van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ongewenst gedrag. In het geval van de Tramwaarschuwingsinstallaties (TWI) blijkt het in sommige gevallen zelfs te leiden tot ongeloofwaardigheid en schijnveiligheid.

In deze sessie wordt de dynamiek van de institutionele omgeving naast de praktische inpassing van de tram in de stedelijke omgeving van Den Haag gelegd. Hoe komt het nou dat de TWI, een waarschuwingsmaatregel, niet altijd juist functioneert en wat kan daaraan gedaan worden?

Noodstop Randstadrail 22 ZW