Een speelse kennismaking met de Omgevingswet

De ruimtelijke inrichting van ons land heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid op en rondom de weg. In 2021 treedt waarschijnlijk een nieuw wettelijk kader voor deze ruimtelijke inrichting in werking: de Omgevingswet. Tijdige voorbereiding op die wet is van groot belang, ook voor verkeersspecialisten. Het is belangrijk om het gezamenlijk te hebben hoe het onderwerp verkeersveiligheid wordt ingericht binnen de nieuwe wet en waar mogelijk kansen liggen. De uitdagende vragen en stellingen van het Omgevingswetspel bieden u de kans om u de hoofdlijnen van deze nieuwe wet snel eigen te maken en na te denken over de positie van verkeersveiliheid onder de Omgevingswet. Een serieus en competitief spel, maar er valt ook genoeg te lachen.

omgevingswetspel 7b4b3