Naar een proactieve praktische verkeersveiligheidsaanpak

Proactief aan de slag met verkeersveiligheid in de eigen organisatie, het kan en het hoeft niet kostbaar te zijn. Binnen de provincie Utrecht is het gelukt. Het is een kwestie van slim combineren van bestaande methodieken en beschikbare gegevens. Denk hierbij aan methodieken zoals ProMeV-light en EuroRAP en beschikbare gegevens zoals ongevallengegevens, wegkenmerken en floating car data. De provincie heeft hiermee een werkwijze ontwikkeld waarin de proactieve en reactieve verkeersveiligheid samenkomen. Het resultaat is een praktische methode die in beeld brengt op welke wegen de provincie moet inspringen om de provincie stap voor stap verkeersveiliger te maken.

Afbeelding teaser NVVC 60186