VerkeersVeiligheidsVergelijker

Wilt u weten hoe uw gemeente er voor staat op het gebied van verkeersveiligheid in vergelijking met andere gemeenten? De VerkeersVeiligheidsVergelijker is een openbare benchmark voor gemeenten. Op het NVVC tonen we gemeenten hoe ze met de VerkeersVeiligheidsVergelijker kunnen zien of hun gemeente veiliger of minder veilig is dan de  buurgemeente, Nederland of gemeenten met vergelijkbare inwoneraantallen. De VerkeersVeiligheidsVergelijker is een initiatief van de Fietsersbond, SWOV en VVN.