Zelftest oudere fietsers; wat zijn jouw sterke en zwakke punten in het verkeer?

Bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV ON) en het Verkeers- en Vervoersberaad (VVB) Drenthe staat het stimuleren van het fietsen hoog op de agenda. Senioren vormen daarin een doelgroep die speciale aandacht vraagt. Het fietsgebruik onder ouderen is in de laatste jaren gestegen, de e-bike is populair. Tegelijkertijd zijn oudere fietsers een kwetsbare groep in het verkeer. Om de veiligheid van oudere fietsers in het verkeer te vergroten ontwikkelen Royal HaskoningDHV en Cito in opdracht van het ROV ON en VVB Drenthe een online zelftest. Met de zelftest krijgen ouderen en hun mantelzorgers snel en betrouwbaar inzicht in de fietsbekwaamheid van de oudere fietser.

Goed nieuws: een eerste versie van de test is gereed, en tijdens het NVVC kunnen de deelnemers die bij onze stand zelf invullen. Nog meer goed nieuws: de zelftest kan ingevuld worden door deelnemers van alle leeftijden. Maak dus de test, en krijg inzicht in je sterke en zwakke punten in het verkeer. Help ons daarnaast met jouw feedback om de test verder te ontwikkelen.

fiets kopie 2