Gedragsbeïnvloeding; trekken hobbels op de weg jou over de streep?

Wijs me de weg....?De provincie Noord-Holland is aan de slag gegaan om op papier veilige wegen, maar die niet zo ervaren worden, met gedragsmaatregelen aan te pakken. Met de casus Wadweg/N248 gaan we na hoe gedragsbeïnvloeding ingebed kan worden in de aanpak van verkeersonveilige plekken. Binnen deze sessie willen we ervaringen uitwisselen (do’s and don’ts) om gedragsbeïnvloeding in te bedden in het proces van de aanpak van onveiligheid op specifieke locaties. Tipje van de sluier: verstand wordt overschat.