Wat levert een 30 km/h buurtaanpak op?

Welke lessen en handreikingen zijn te halen uit diverse projecten om de buurt te betrekken bij het aanpakken van te hard rijden in de (eigen) wijk? Wat levert 30 km/h en zo'n aanpak op? In een carroussel-achtige opzet kunt u kennis halen en in gesprek gaan over:

Het project sociale aanpak 30 km/h-gebieden van CROW/SWOV/VVN
Met Wilma Slinger CROW, Petra van Ingen, gemeente Houten

5 gemeentelijke pilots doen ervaringen op met bewoners waarbij niet alleen snelheid wordt gemeten maar ook de subjectieve veiligheidsbeleving.

Het participatiepunt van VVN
Wat zijn de lessen en ervaringen? Wat werkt en wat werkt niet? Wat zit er in de toolkit van VVN dat andere partijen ook kunnen gebruiken?
Met Leo Lamb, VVN

Kosten en baten van 30 km/h
Primeur van de rekentool waarin de baten van een 30 km/h-gebied zichtbaar worden gemaakt. U kunt zien en ervaren hoe deze werkt.
Met Wim Wijnen, W2Economics, Hans Voerknecht, CE Delft

'Te gast in...Oud Alblas'|
Ervaringen met de buurtcampagne 'Te gast in... Oud Alblas' die nu op meerdere plekken in Nederland qua aanpak wordt uitgerold. 
Met Etienne Kreutzer (Plan to behaviour).

Afbeeldingsresultaten voor 30 km kliko