Veiliger rijden door feedback & beloning

Sinds juni 2016 biedt ANWB een nieuw soort autoverzekering aan, waarmee de verkeersveiligheid verbetert: de Veilig Rijden Autoverzekering.  Bijna 2 jaar na de introductie levert dit een schat aan informatie op. Zo blijkt dat het bieden van feedback op de rijstijl en belonen van een veilige rijstijl leden helpt om veiliger te rijden. Klanten geven aan dat zij bewuster zijn gaan rijden. En ook in onze data zien we dat de rijscore verbetert. Bovendien biedt de data ons steeds meer interessante aanknopingspunten om de veiligheid te vergroten. Waar wordt te hard gereden? Waar wordt vaak hard geremd? Een aantal inzichten deel ik met jullie tijdens deze workshop!