ProMeV Light: een slank instrument voor de risicogestuurde aanpak

Voor de uitwerking van de risicogestuurde aanpak, één van de pijlers van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, hebben provincies behoefte aan een instrument om een risicogestuurde aanpak toe te passen op de infrastructuur van provinciale wegen. SWOV heeft hiervoor ProMeV ontwikkeld: Proactief Meten van Verkeersveiligheid, en een Light-versie gemaakt die snel en proactief een overzicht geeft van de grootste veiligheidsknelpunten op wegvakken van het provinciale wegennet. Het biedt daarmee een bruikbaar alternatief voor een beleid op basis van ongevallenconcentraties dat meer reactief is. Er is gebruikgemaakt van ANWB-data uit 2012.

image001 c7b40