I have a drone - Verkeersgedrag vanuit een uniek perspectief

Onbeïnvloed verkeersgedrag/ -manoeuvres van weggebruikers in beeld brengen, verkeerssituaties vanuit uniek perspectief monitoren, verkeersstromen tellen, modaliteiten en snelheden vastleggen. Antea Group voert drone-vluchten uit om deze informatie te verkrijgen en op een presenteerblaadje aan te leveren voor analyses t.b.v. van effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen. En beelden liegen niet. Helpt u ons de verkeerssituatie rondom het NVVC 2018 te analyseren?


Het verzamelen van verkeersinformatie voor onderzoek en scherpe analyses ten behoeve van verkeersveiligheid is altijd actueel. Maar het verzamelen was nog nooit zo gemakkelijk en compleet. De resultaten en beelden spreken voor zich. Drones zijn niet nieuw in onze maatschappij, de toepassing binnen verkeersveiligheidsonderzoek is dat wel.

Antea Group deelt haar kennis van en ervaringen met drones met alle deelnemers. En vraagt input van deelnemers om deze toepassing verder te optimaliseren. Antea Group wil verkeerssituaties verzamelen via de NVVC-deelnemers waar via pilots deze optimalisaties in de praktijk kunnen worden toegepast. En gelijktijdig bijdragen aan de bevordering van de verkeersveiligheid.

Boven het congresterrein laat Antea Group een drone vliegen. In onze workshopruimte is een beeldscherm waar we livebeelden vanuit de drone streamen. Samen met u gaan we op een interactieve wijze de verkeerssituatie rondom het NVVC 2018 analyseren.