Het CycleRAP-programma: fietsveiligheid in kaart

Om fietsongevallen te kunnen voorspellen én voorkomen is een proactieve methodiek (SPI) ontwikkeld. Op een groot aantal trajecten bij diverse wegbeheerders is de veiligheid van fietspaden en wegen gemeten. We laten u zien welke inzichten de CycleRAP-methodiek heeft geboden. En hoe de methodiek provincie Friesland heeft geholpen inzicht te geven in fietsveiligheid. Het CycleRAP-project is gegroeid tot een samenwerking tussen de ANWB, enkele provincies, de MRDH, gemeente Amsterdam, diverse verkeerskundig ingenieursbureaus en SWOV.