Bar-o-meter integraal werken

Neem deel aan een goed gesprek aan de bar, over integraal werken. Immers, verkeersveiligheid moet vaak ‘meeliften’ met  bestaande projecten in de praktijk. En dat met minimale middelen. Zo simpel kan het zijn. Een kwestie van verkeersveiligheid borgen en waarmaken. En daarbij hoort ook het effectief beleggen van de verantwoordelijkheden. 

Dat brengt ons meteen bij een tweede vraag: als een ontwerp voldoet aan de richtlijnen, is het dan ook zonder meer veilig? Veilig genoeg? En kan het beter? Al is er over richtlijnen goed nagedacht… het mag nooit de reden zijn om te stoppen met zelf nadenken. En wat als een weg niet conform de richtlijnen en basiseisen is, maar wel veilig is intussen? Is dat een kwestie van 'dom geluk gehad' tot nu toe? De lijn met een aansprakelijkheidsstelling is dan flinterdun.  

Aan het eind weten we verkeersveiligheid een plek te geven in integraal werken, bijvoorbeeld in een aanbesteding.