Naar minder verkeersongevallen met kinderen door extra praktijklessen op en rond de school

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) ontwikkelde een zogenaamde "verticale leerlijn" voor het basisonderwijs in Vlaanderen om kinderen zelfstandig te leren stappen en trappen in het verkeer. Gebrek aan ervaring is een belangrijke reden van een piek in de Vlaamse ongevallencijfers bij jonge fietsers vanaf de leeftijd van 10 jaar. Door extra en volgehouden aandacht voor voetgangers- en fietstraining vanaf heel jonge leeftijd, eerst binnen de schoolmuren en daarna in het echte verkeer, komen we daaraan tegemoet. Met een test en brevet voor de verschillende leeftijden als eindresultaat.

LoopfietBrevettenEnStickersHR