Zelf aan de slag: observeren van ontwerp en gedrag

Hoe reageren weggebruikers op de infrastructuur? Welke rol speelt de omgeving daarbij? Worden de boodschappen die we als ontwerpers of wegbeheerders afgeven begrepen? En zo niet, leidt dat dan tot verkeersonveiligheid? Of lossen de weggebruikers het samen wel op?

andriesse f6f69

Ga tijdens het NVVC op pad met een verkeersveiligheidsauditor en een gedragsexpert om de interactie van de weggebruiker op infrastructuur, omgeving en andere weggebruikers te observeren en beter te begrijpen. U krijgt handvatten voor een integrale beoordeling op ontwerp, omgeving en gedrag. Bij voorkeur gaan we dan ook met gemengde groep van verkeerskundigen, ruimtelijk ontwerpers en gedragskundigen op pad en komen tot een gezamenlijke analyse. Een mooie casus is de stationsomgeving of de rotonde De Poort.

Na een gezamenlijk locatiebezoek, een korte oefening en een nabespreking van de bevindingen heeft u meer inzicht in de werkwijze bij een analyse van verkeersgedrag- en verkeersveiligheid. U krijgt handvatten waarmee u zelf verkeersgedrag beter kunt observeren en beoordelen.
Er is ruimte voor twee groepen van maximaal 12-15 deelnemers voor een sessie in de omgeving van het congres.