Praktische tools voor participatie

Wil je een optimaal resultaat behalen met een groep bewoners of samen met je collega’s? Dan is een lumineus plan alleen meestal niet voldoende. Misschien zijn er nog andere plannen te bedenken of moet je als groep een keuze maken uit vier strategieën. En hoe kan je omgaan met tegengestelde standpunten? Vanuit onze ervaring als procesbegeleider laten we je kennis maken met een aantal praktische tools voor kennismaking, informatie uitwisselen, effectief samenwerken en besluitvorming.

Iets leren doe je het best door het te doen. Dus, mouwen opstropen en dan samen in een kleine groep aan de slag. Natuurlijk is er ook ruimte om een eigen casus te bespreken.