Innovaties en verkeersveiligheid: droom of werkelijkheid?

Drie jaar geleden werd door Rijkswaterstaat de Richtinggevende Innovatie Tijdlijn (RIT) ontwikkeld. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. De RIT geeft een overzicht van innovaties die beschikbaar komen vanuit de automobielindustrie, telecom, big data en AI.

Na een korte toelichting van enkele nieuwe technologieën zullen wij het publiek middels stemknoppen bevragen en vervolgens discussiëren over de vraag in welk jaar men verwacht dat een innovatie impact heeft op de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet. Samen formuleren we zo het antwoord op de vraag of al deze nieuwe technologieën daadwerkelijk een bijdrage zullen leveren aan de verkeersveiligheid (en zo ja wanneer), of dat het slechts een mooie droom is.

foto Louis met Leading Innovatie Tijdlijn 05f84